Werksessie: Rotterdam als testlocatie

Werksessie: Rotterdam als testlocatie

Datum: 31 oktober 2017

We ontmoeten elkaar dit keer op uitnodiging van de gemeente Rotterdam in het Grand Café Engels bij Centraal Station Rotterdam. Astrid Homan trapt de sessie af vanuit de Future Mobility Movement met een korte introductie en het programma van de middag.
Er zullen 4 pitches worden gegeven over 4 verschillende onderwerpen , aansluitend worden deze onderwerpen aan tafel verder besproken.

Michel Mostert is gastheer vanuit de gemeente Rotterdam. Hij geeft een korte toelichting op de betrokkenheid van de gemeente bij de movement. Collega Kristiaan Leurs neemt vervolgens het stokje over en vertelt over het stedelijk verkeersplan in Rotterdam. Vanaf de jaren 90 wil men weer in de stad wonen en dit zorgt voor verdichting van de stad. Er komen meer inwoners, arbeidsplekken en bezoekers. Door middel van het stedelijk verkeersplan wil de gemeente Rotterdam slimme bereikbaarheid voor een gezonde, economische sterke en aantrekkelijke stad.
De actuele opgaveplan zit er vooral in dat de bereikbaarheid niet ten koste van de gezondheid mag gaan, de ruimtelijke verdichting steeds meer toe neemt en er veel economische vernieuwingen zijn.
Kristiaan eindigt met het benadrukken dat een stedelijk verkeersplan een continu project is waarbij het belangrijk is dat alle partijen(overheid, markt, kennis) aan tafel zitten en met elkaar samenwerken. “uiteindelijk gaat mobiliteit om vrijheid, de mogelijkheid voor iedereen om zich te bewegen en te participeren in de maatschappij“.

De tweede spreker is Andre ten Wolde CEO van Domino’s pizza. Vanuit de zaal is er merkbaar interesse, omdat er aan het begin van de sessie een robotkarretje naar binnen is komen rijden met een vlaggetje waarop het logo van Domino’s staat afgebeeld.
Andre begint zijn verhaal met de ontwikkeling van Domino’s pizza. Waar het vroeger puur en alleen een pizzeria was die ook bezorgde is het bedrijf inmiddels eigenlijk een techcompany geworden In de afgelopen jaren heeft Domino’s vooral het bestellen van pizza’s makkelijker gemaakt en sinds een paar jaar wordt ook het bezorgen gemakkelijker gemaakt
In Nederland zijn er 230 filialen en meer dan 3000 open vacatures voor bezorgers. Mede om dit tekort aan bezorgers op te vangen is Domino’s een samenwerking aangegaan met Starship Technologies.
Uit deze samenwerking is de eerste autonome pizzabezorger ontstaan. In Hamburg wordt dit karretje al veelvuldig gebruikt sinds juli 2014. Andre benadrukt dat Domino’s de samenwerking zoekt. “Het is niet efficiënt als iedereen straks zijn eigen robotbezorger heeft. Wij zoeken partijen die de lege ritten willen vullen of die interesse hebben in het gebruik van deze robot om bijvoorbeeld de stad in beeld te brengen.” Zo geeft hij als voorbeeld dat iemand die net een pizza bezorgd heeft gekregen door de robot hier zijn retour pakket in zou kunnen doen dat vervolgens naar het postkantoor gaat.
In Nederland is er een uitdaging voor Domino’s en dat is de wet. Volgens de wet moet elk voertuig een bestuurder hebben en de robot is autonoom en heeft dus geen bestuurder. In Hoogvliet wordt er getest maar loopt een zogenaamde buddy mee die kan overrulen of bijsturen als dat nodig zou zijn.

Arjan van Binsbergen betreedt vervolgens het podium en is spreker namens de TU Delft. Hij spreekt over intrigerende ontwikkelingen binnen stedelijke mobiliteit waaronder de toename van bewegingen door fietsers/ voetgangers en het automatisch rijden. Hij stelt hierbij wel de kritische vragen: Komen deze ontwikkelingen tot bloei? En : Wat zijn de consequenties voor de stad?
In Amsterdam zijn nu al volop tests bezig. Deze tests zijn voornamelijk veldobservaties van het loop- en fietsgedrag van de inwoners van de hoofdstad. Door middel van gps signaal uit e-bikes en telefoons worden loop-en fietsstromen bepaald. Met de data kunnen bijvoorbeeld knelpunten worden gevonden, routes worden aangepast en verkeerregelinstallaties anders worden ingesteld.
Een andere ontwikkeling die Arjan aankaart is het automatisch rijden. Ook Arjan vertelt dat de regelgeving nog niet zodanig is dat een autonome auto over de Nederlandse straten kan rijden. Vanuit de factor ‘mens’ moet er ook voldoende vertrouwen zijn in de techniek . De interactie tussen het traditionele en automatische vervoer kan een heikel punt worden.
Volgens Arjan ligt de grootste technische uitdaging bij het reageren op de data die een autonoom voertuig krijgt. Hij ziet in de nabije toekomst meer in proeven met automatische shuttles zoals railgeleide voertuigen dan in proeven met automatische auto’s. Hij eindigt zijn pitch met enkele voorbeelden van tests die in Rotterdam kunnen worden gehouden. Het monitoren van voetgangers en fietsverkeer en proeven met automatische shuttles.

De laatste spreker is Quirijn Oudshoorn namens De Verkeersonderneming. Quirijn vertelt over het Rotterdam Mobility Lab. Het doel hiervan is om startups in mobility een zetje in de rug te geven.
Er zijn al veel programma’s actief om startups op weg te helpen. Echter lopen deze startups vaak na deze programma’s nog steeds tegen problemen aan omdat er onvoldoende verbinding is naar de praktijk. Het vinden van een proeflocatie en proefpersonen blijft een lastig punt net als het financieren van een pilot. Ook het krijgen van aandacht van investeerders voor de startup is een uitdaging.
Mobility Lab helpt startups met deze problemen onder het motto ‘niet lullen, maar testen’. Op 24 oktober is er voor de tweede keer een selectiedag geweest van potentiële startups. Een selectie van goede partijen is gemaakt. Deze partijen krijgen nu de mogelijkheid om met steun van hetMobility Lab aan de slag te gaan. Ze worden geholpen met het vinden van launching customers en investeerders.

Met alle input van de 4 sprekers gaan de deelnemers vervolgens uit elkaar om met elkaar door te praten over de verschillende onderwerpen. Tot slot komt iedereen nog een keer bij elkaar om deze gesprekken kort samen te vatten. Er zijn veel verbindingen en afspraken gemaakt om met elkaar verder te praten.
Concrete ideeën uit de sessie:
– met een aantal mensen te kijken naar een gebied in Rotterdam om een MaaS oplossing te gaan testen.
– Met een aantal mensen bekijken welke partijen kunnen aanhaken bij de bezorgrobot van Domino’s.

Overall resulteerde de sessie in veel visitekaartjes die werden uitgewisseld. Ook bleek uit de terugkoppeling dat er al afspraken waren gemaakt tussen verschillende deelnemers voor een vervolg afspraak. Een goed resultaat van een interessante werksessie.

Astrid bedankt iedereen voor zijn aanwezigheid en ziet iedereen graag terug op 22 november voor de werksessie de stad Den Haag als testlocatie.