Verslag: Werksessie 22 November 2017

Verslag: Werksessie: Den Haag als testlocatie

Datum: 22 november 2017
Locatie: New World Campus, Spaarneplein 2, 2515 VK Den Haag

Op een kleine tien minuten lopen van Den Haag Holland Spoor ligt het New World Campus, hier vindt de werksessie “Den Haag als testlocatie” plaats. Namens de Future Mobility Movement neemt Astrid Homan het woord om de 3 sprekers te introduceren. Aan de hand van hun pitches gaan de deelnemers vervolgens in gesprek.

Kees de Leeuw van de gemeente Den Haag vertelt over de ontwikkeling van de mobiliteit in de stad. Het aantal inwoners groeit gestaag door en is inmiddels de half miljoen gepasseerd. De verdichting geeft druk op de ruimte. Er is bijvoorbeeld krapte in woning met een opgave van circa 50.000 woningen. De drukte maakt ook dat mensen andere keuzes maken. De laatste paar jaar is er een afname te zien van het autobezit. Het gebruik van de fiets en het openbaar vervoer tonen daarentegen een sterke groei.

De gemeente Den Haag kiest voor kwaliteit van de ruimte en wil in het dossier mobiliteit andere keuzes gaan maken. Door middel van een mobiliteitsagenda wil de gemeente een beter zicht krijgen over de rol die zij kan spelen binnen deze ontwikkeling. Binnen deze mobiliteitsagenda zijn 5 te maken beleidskeuzes benoemd.
Binnen het openbaar vervoer zit nog veel groei, de noord-zuid en oost-west verbinding naar Scheveningen en de verbinding met de stadsranden vraagt aandacht.
Bij de inrichting van de ruimte is het de vraag hoe de stad zich verder ontwikkeld. Willen we bijvoorbeeld het stadscentrum verder laten groeien de stad in? Kan er meer balans komen in de centrale stadswijken en met gebieden voor auto’s en andere vervoersmiddelen.
Vraag en aanbod van het parkeren moet beter in balans. Een eerste ook een tweede parkeervergunning kosten weinig, waardoor de vraag het aanbod overstijgt. Is circa 3 euro per maand voor 10m2 nog houdbaar?
De fiets vraagt om meer ruimte. Er kan nog veel meer worden gefietst in de stad alleen moeten er dan wel scherpe en vooral slimme keuzes voor worden gemaakt. Als laatste punt is het belangrijk dat er meer ruimte komt voor innovatie en experimenten. Kees eindigt met de vraag op dat punt. Waar kan de gemeente beter aanhaken op kennis over (trends in) het innovatieve mobiliteitsspeelveld en hoe kan innovatie een grotere plek krijgen in de stad?
De gemeente ziet nog veel kansen voor goede informatievoorziening. De kennis over reismogelijkheden is beperkt.

Als 2de spreker loopt Walter Landstaat naar voren namens DutchHousing Company. DutchHousing is een bedrijf dat zich inzet voor de innovatieve ontwikkeling en realisatie van duurzame en betaalbare woningbouw. Op de Calandkade worden twee appartementenflats gebouwd met in het totaal 43 woningen: iLofts. Voor deze woningen zijn 14 parkeerplekken beschikbaar. iLofts ontzorgt de bewoners en combineert wonen met een mobiliteitsaanbod: deelauto’s en deelfietsen.
Het idee is dat er vanuit de ontwikkelaar 2 BMWi3’s worden aangeboden als onderdeel van het wooncomplex. Dit zijn elektrische deelauto’s die op de binnenplaats zullen staan. Door middel van een app kunnen de bewoners de auto’s aanvragen, openen en sluiten. Hierdoor is altijd duidelijk wie er in de auto rijdt en waar. Met deze deelauto’s zou het gebruik van privé auto’s niet meer nodig zijn en daarom zijn deze deelauto’s een duurzame oplossing voor flexibele mobiliteit. Het zoeken is nog naar de echte business case. Willen bewoners dit en zijn ze bereid er voor te betalen? De eerste gesprekken met de kopers van de woningen lopen. Een bedrag voor de kosten van de deelmobiliteit is opgenomen in de verplichte bijdrage aan de VVE. DutchHousing zoekt de samenwerking met andere partijen in de stad en de gemeente om het project tot een succes te maken.

Laatste spreker is Irene Boskma. Irene vertelt over Turnn: een boekingsplatform voor slimme mobiliteit. Turnn richt zich in eerste instantie op werkgevers die hun werknemers keuzes willen bieden in vervoersmogelijkheden, maar wil ook oplossingen bieden voor individuele reizigers. Turnn is op dit moment verbonden met ov diensten, deelfietsen, deel auto’s en collectief vervoer (taxibusjes etc) en kan voor een werkgevers diensten op maat toevoegen.
De werknemer kiest het vervoermiddel dat het beste past – duurzaam, voordelig of snel – en declareert direct ook de kosten. De werkgever kan precies zien welk vervoersmiddel de werknemer heeft gekozen en wat de kosten daarvoor zijn. Via een app kan de werknemer reizen plannen en vervoersmiddelen kiezen. De werkgever heeft een werkgeversportaal waar hij alle informatie over de rit kan zien. Ook kan de werkgever zien hoe duurzaam, snel en kosten efficiënt de werknemer bezig is.
Turnn bouwt aan het platform en wil meer diensten toevoegen. Er loopt een project in Rotterdam en er is een succesvol project in Amsterdam met VUmc en AMC.
Turrn zelf is onafhankelijk intermediair. De vraag van Turnn is, welke partijen kunnen aanhaken en welke werkgevers willen met Turnn verder bouwen aan het platform.

Na de pitches gaan de aanwezigen met de verschillende spreker in gesprek over hun vraagstukken. In de deelgroepen wordt gesproken met elkaar over de verschillende vraagstukken.

Er is gekeken naar hoe de innovatie op gebied van mobiliteit in den haag kan geholpen. Er is ook gekeken naar eventuele nieuwe vervoersmiddelen waarbij het opvalt dat het veilig denken is doorgeslagen.

In de groep met de vertegenwoordigers van de gemeente Den Haag is gesproken over de rol die de gemeente kan vervullen. Innovatie faciliteren maar mogelijk ook nodig maken. Er moet urgentie zijn om mensen letterlijk in beweging te krijgen en anderen dinge te laten doen.
Gesproken is over een mogelijke pilot bij en rond het Haga ziekenhuis waar de komende tijd de parkeerdruk nog verder zal toenemen door woningbouw. Direct aan een vervoersknooppunt is het een goede locatie om te kijken wat er kan om mensen een duwtje te geven richting slimmer vervoersgedrag geholpen door de burning platform gedachte.
Denk er ook aan om de inwoners te betrekken bij ideeën en projecten. Laat ze het zelf bedenken en mee uitvoeren. De gemeente is er daarbij niet alleen voor subsidie maar ook voor flankerend beleid, zowel regulerend als belonend, bijvoorbeeld door deelauto privileges te geven bij parkeren.

Voor DutchHousing en de ontwikkeling van iIlofts zijn er verschillende geïnteresseerden. Ook de samenwerking met Turnn zou kansrijk kunnen zijn. Verder is gesprokene over de financiering van het concept en de business case.

Turnn, Parkbee en Bun.Run zien kansen voor samenwerking. De contacten worden verder opgepakt. Ook het NDOV blijkt een interessante partij om mee verder te praten. Beide partijen willen informatie over OV nog beter beschikbaar stellen aan de eindgebruiker.

Allen worden bedankt voor de aanwezigheid.