Over Future Mobility Movement

De Future Mobility Movement (FMM) is een netwerk van mensen en organisaties die mobiliteit van personen en goederen willen verbeteren door gezamenlijk nieuwe ontwikkelingen te verkennen en daadwerkelijk toe te passen.

Innovatie is hard nodig om de technische en organisatie vernieuwing verder te brengen op weg naar de NextEconomy in de zuidelijke Randstad. Innovatie kan helpen om de volgende doelen te bereiken:

  • de bereikbaarheid van de zuidelijke Randstad verbetert;
  • de reiziger krijgt meer kwaliteit tegen een betere prijs/kwaliteitsverhouding;
  • innovatie in logistiek en zakelijk vervoer krijgt een impuls;
  • publieke middelen, energie en grondstoffen worden efficiënter benut;
  • er ontstaan nieuwe kansen voor onderwijs- en kennisinstellingen en (innovatief) bedrijfsleven in de zuidelijke Randstad en daarmee nieuwe banen;
  • de regio komt nog beter op de kaart te staan als innovatieregio.

Kernactiviteit van de FMM is het faciliteren van ontmoetingen tussen markt, kennisinstellingen en overheden. Daarbij is de ambitie om te komen tot kennis, producten en diensten die bijdragen aan een betere bereikbaarheid en leefbaarheid van de regio. Het toepassingsgebied van de nieuwe kennis, producten en diensten is de Zuidelijke Randstad met input vanuit de brede omgeving; regionaal, nationaal, internationaal.

Ideeën die ontstaan vanuit de movement en potentieel uitvoerbaar zijn, kunnen een steuntje in de rug krijgen. Ondersteuning is beschikbaar om de ideeën verder te ontwikkelen naar projecten. De beschikbare ondersteuning bestaat uit begeleiding in uren om de ideeën verder te ontwikkelen naar projecten. Er zijn vanuit de Future Mobility Movement geen financiële middelen beschikbaar om project(idee)en te ondersteunen. De projectgroep besluit welke ideeën in aanmerking komen voor ondersteuning. Alwin Bakker en Joop Veenis vullen de projectondersteuning in. Het is hun rol om projectideeën, die ontstaan vanuit de movement en potentieel uitvoerbaar zijn, te begeleiden naar concrete projectplannen.

Eerste aanspreekpunt vanuit de organisatie is Rob de Vree, hij vervult de rol van trekker van het netwerk. U kunt bij hem terecht voor informatie over de activiteiten van de movement en het partnerschap. Hij is ook degene die de verschillende bijeenkomsten organiseert in samenwerking met diverse partijen.

De FMM kent een stuurgroep die de drie bloedgroepen van de triple helix vertegenwoordigen en fungeren ook als ambassadeur voor het gedachtegoed van de Future Mobility Movement.

Naast de stuurgroep is er een projectgroep, deze wordt gevormd door vertegenwoordigers van de initiatiefnemers.