Nieuws

Samen slimmer werken aan bereikbaarheid in Zuid-Holland

Posted: 21 december 2020

Deel dit bericht

Samen slimmer werken aan bereikbaarheid in Zuid-Holland


De komende decennia wordt er in Zuid-Holland gewerkt aan wegen en spoor en worden er veel woningen gebouwd. Voor een blijvend bereikbare regio hebben provincie Zuid-Holland, gemeenten Rotterdam en Den Haag, Metropoolregio Rotterdam Den Haag, Havenbedrijf van Rotterdam, ProRail, Rijkswaterstaat en het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat afspraken gemaakt over een structurele bereikbaarheidsaanpak. De insteek is dat de drie organisaties Verkeersonderneming, Bereikbaar Haaglanden Rijnland en Bereik! opgaan in deze nieuwe samenwerkingsorganisatie. Daarbij is het uitgangspunt dat de werkzaamheden/taken die nu door deze organisaties worden uitgevoerd behouden blijven en meegaan naar deze nieuwe organisatie. Begin 2021 wordt een programmadirecteur aangetrokken voor het opzetten van de samenwerkingsorganisatie. Onderdeel van de samenwerking is het stimuleren van ander reisgedrag. Het jaar 2021 wordt benut voor de transitie, waarin een meerjarenprogramma wordt opgesteld en de organisatiestructuur wordt uitgewerkt.