Nieuws

De toekomst van slimme logistiek

Posted: 21 december 2020

Deel dit bericht

De toekomst van slimme logistiek


Het laatste product van de FMM is een verkenning naar de logistiek van de toekomst. Voor slimme logistiek zijn al vele roadmaps opgesteld, nationaal en internationaal. Op gebied van stadslogistiek, robotisering en goederen transport op de langere afstanden. In het rapport, opgesteld door de Future Mobility Network, worden deze vergeleken en geanalyseerd. Daarmee wordt een basis gelegd voor (nieuwe en aanvullende) activiteiten in de regio. Belangrijke drager daarin is de ontwikkeling naar zero-emissie bevoorrading. Er is veel potentieel in de regio en er zijn al verschillende partijen actief om hier invulling aan te geven. Met name als het gaat om transport op de kortere afstanden. Maar ruimte voor aanvullende experimenten is gewenst. Om kleine innovatieve bedrijven te betrekken en de enorme kennis die er in de regio is te testen in fieldlabs. Het hele rapport vind je hier.