Nieuws

Innovatie in logistiek

Posted: 16 maart 2019

Deel dit bericht

Datum: 15 september 2017
Locatie: Waddinxveen


Voor de werksessie zijn we te gast bij NedCargo in Waddinxveen. Directeur Diederik Jan Antvelink ontvangt de deelnemers gastvrij en neemt de aanwezigen mee in de ontwikkelingen in de logistiek en de rol die NedCargo daarin speelt.
Nieuwe technologie opent nieuwe wegen. De groei van economie en bevolking en de druk op het milieu vragen om nieuwe manieren van denken en doen.
Met drie prikkelende pitches komt de discussie verder op gang. De pitches zijn van:


 • Diederik Jan Antvelink – Nedcargo, directeur Nedcargo
  Wasteless supply chain

 • Gerrit Jan van ’t Veen - Wunderpeople
  Innercity drone highway

 • Rinse van der Woude – 2Dok
  Corporatieve samenwerking in stedelijke logistiek

 • Antoon van Coillie/Johan Overmeer – Blue Line Logistics
  Stedelijk vervoer over water


De deelnemers nemen dan plaats aan verschillende tafels om met elkaar in gesprek te gaan en te bespreken wat zij voor elkaar kunnen betekenen.

Uit de bijeenkomst komen concrete ideeën die vragen om verdere uitwerking.

Vervoer over water
Rond vervoer over water zijn verschillende partijen aan de slag. Het idee is om een corridor in te richten naar centrum Den Haag om vandaar uit met slimme stadsdistributie verder te gaan.

Drone snelweg
Het lijkt onvermijdelijk dat drones een vast onderdeel van de mobiliteit in steden worden. Ook al is het nog onduidelijk hoe dat er precies uit gaat zien. Het is makkelijk om te verwijzen naar de regelgeving als de vertragende factor, het altijd lastige obstakel voor toepassing, maar er zijn nog tal van vragen te beantwoorden en oplossingen te ontwikkelen voordat er daadwerkelijk een eerste aflevering met een drone zal plaatsvinden. Daarvoor hoef je niet op regelgeving te wachten. We denken zelfs dat regelgeving hand in hand gaat met het zicht op concrete oplossingen. Daarom willen we met een groep mensen en bedrijven concreet aan de slag om een van de grote ontwerpopgaven van Drone Parcel Delivery aan te pakken. We nodigen iedereen uit om daaraan mee te doen. Zo maken we de kansen van drone technologie begrijpelijk, helpen we bij het ontwikkelen van passende regels en stimuleren we innovatieve nieuwe oplossingen.


Aanhaken? Meedenken? Laat van je horen: info@futuremobilitymovement.nl