Nieuws

Elektrische deelmobiliteit in stedelijke gebiedsontwikkeling

Posted: 16 maart 2019

Deel dit bericht

Citydeal aanleiding voor autodelen in nieuwe, duurzame stedelijke woonwijk


In 2018 kwam de Citydeal; elektrische deelmobiliteit in stedelijke gebiedsontwikkeling van kracht. Het college van burgemeester en wethouders van Den Haag en projectontwikkelaar BPD gaan daad bij het woord voegen met project Proeftuin Erasmusveld. Een nieuwe en duurzame stedelijke woonwijk in Den Haag. Hier nemen zij de toenemende interesse in autodelen op als mobiliteitsoplossing.

Autodelen vermindert de parkeerdruk en is bij binnenstedelijke woningbouw een goed en betaalbaar alternatief. Naast dat het een duurzame oplossing is, is het met de dichtbebouwde binnensteden een noodzakelijke oplossing. Uit de creatiesessies met de doelgroep blijkt dat zij behoefte hebben aan een dergelijk concept, zowel uit duurzaam als sociaal oogpunt. Het concept is dus ook bedacht voor een bepaalde doelgroep en wordt als een lifestyle, in plaats van een oplossing, gebracht.

Lees meer over de citydeal hier.. [https://www.rijksoverheid.nl/documenten/convenanten/2018/02/06/city-deal-elektrische-deelmobiliteit-in-stedelijke-gebiedsontwikkeling]