Future Mobility Movement

Over Future Mobility Movement

Mobiliteit verandert. Door ander gedrag. Nieuwe voertuigen. Data en diensten. Of door een veranderende overheid en regelgeving. Door snelle ontwikkeling van nieuwe technologie en tal van maatschappelijke ontwikkelen lijken deze veranderingen zich in hoog tempo aan te dienen.

Future Mobility Movement is een netwerk van mensen die mobiliteit van personen en goederen willen verbeteren door gezamenlijk nieuwe ontwikkelingen te verkennen en daadwerkelijk toe te passen. Dat doen we vanuit de Zuidelijke Randstad.

 

2014 – 2015

In mei 2014 hebben we in WORM een eerste bijeenkomst georganiseerd onder de naam Future Mobility Sessions. Daarna zijn we als netwerk bij elkaar gekomen op Border Sessions in november vorig jaar. Afgelopen mei was de tweede editie van Future Mobility Sessions en ontstond het idee om gedurende het jaar vaker in kleinere groepen bijeen te komen. We waren bij Ruimte voor de stad met Gregor Abbas van de ANWB. En daarvoor waren we te gast bij TOP Delft met Frans Luuk Bouwers van PostNL.

Bij Smart City The Hague op 13 oktober in Scheveningen nodigen we op verzoek van de gemeente Den Haag enkele mobility startups uit om kennis te maken met het Haagse Smart City netwerk.

Op 12 november 2015 organiseerden we enkele speciale mobility sessions tijdens Border Sessions in Den Haag met Jacob Shell, Joerg Blumtritt en Steve LeVine.

2016

In het voorjaar van 2016 is er met verschillende stakeholders gesproken over hoe we de stap van een los naar een actiegerichte innovatienetwerk kunnen zetten. Daarin is naar voren gekomen dat het landschap in de metropoolregio Rotterdam en Den Haag druk bezaaid is met projecten, programma’s en initiatieven rondom mobiliteit. Het is echter zo druk dat partijen nauwelijks een volledig overzicht hebben welke diversiteit van activiteiten er plaatsvindt in de regio. Het bestaansrecht en de toegevoegde waarde van de Future Mobility Movement zit daarom voornamelijk in het creëren van synergie tussen bestaande activiteiten enerzijds, en het starten van nieuwe activiteiten op blinde vlekken anderzijds.

We hebben daarin de ambitie vanuit de triple-helix innovaties te ontwikkelen die zowel bijdragen aan de maatschappelijke mobiliteitsvraagstukken, als het economische verdien potentieel  in de regio. We kiezen daarvoor een bottom-up approach waarin we onze leden de ruimte geven elkaar te vinden en het programma vorm te geven op basis van gezamenlijke belangen. Er zullen coalities ontstaan rondom thema’s als Data Driven Mobility, Mobility-as-a-Service en OV van de toekomst. Uiteraard helemaal afhankelijk van de leden.

Tijdens Border Sessions op 6 juli j.l. hebben we het netwerk officieel gelanceerd. Wij kijken terug op een mooie ochtend met veel energie en interactie. Meer weten? Klik dan hier

Vooruitblik najaar 2016 (en verder)

In de tweede helft van 2016 geven we die ambitie concreet vorm door – vanuit leden – een aantal meetups te organiseren. Onze ambitie om rond die thema’s coalities te vormen die samen binnen de regio aan de slag gaan om innovaties te realiseren. Geintresseerd? Check hieronder wat de komende tijd op de planning staat: 

  • Kansen voor MaaS in de regio, SS Rotterdam, 27 september 2016. Check hier voor meer info en aanmelden.
  • Data Driven Mobility,  Fokker Terminal Den Haag, 10 november 2016. Check hier voor meer info en aanmelden.
  • Van Staal naar Digitaal, n.n.b.

Paralel aan deze meetups zal verder worden gebouwd aan de organisatie. Denk daarbij aan het vormgeven van het definitieve programma voor 2017 en de bijhorende begroting.

Meer lezen over de plannen? Bekijk dan via deze link de presentatie.

Blijf op de hoogte

Uw naam (verplicht)

Uw e-mail (verplicht)

Uw organisatie

 

logo.001

Vragen of opmerkingen? Neem contact op met s.intveld@outside-inc.nl of 06 149 71 058.